O festivalu

Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů ZpívejFest se ve Vyškově koná od roku 2005, vždy v první polovině září. Během dosavadních devíti ročníků si festival připsal na své konto téměř devadesát koncertů, při nichž na festivalových pódiích vystoupily téměř čtyři desítky pěveckých sborů z devíti evropských zemí. ZpívejFest se tak řadí k největším pravidelným přehlídkám dětského sborového zpěvu na Moravě. 

Původní myšlenka festivalu směřovala k představení dětských pěveckých sborů z Vyškova a jeho partnerských měst – pravidelnými účinkujícími se tak staly sbory ze slovenských Michalovců (Pro Musica), polské Jaroslawi (dětský sbor Státní hudební školy F. Chopina), německého Döbelnu (Sbor Lessingova gymnázia) a chorvatské Virovitice (dětský sbor při Základní škole Vladimira Nazora, sbor Hudební školy J. Vlašimského). Žádný z ročníků se přirozeně neobejde bez domácích reprezentantů sborového zpěvu, k nimž patří zejména úspěšný Motýlek, ale i sbory mladších dětí (Notička, Čtyřlístek) a sbor studentský (Re-canto). Postupně se dramaturgie posunula k širšímu pojetí a na ZpívejFest jsou zvány další české i zahraniční sbory evropské úrovně – špičkový český chlapecký sbor Boni pueri, legendární Bambini di Praga, světoznámý Kühnův dětský sbor, vynikající moravská tělesa Kantiléna a Primavera či vysoce ceněné maďarské pěvecké sbory Miraculum, Aurin, Cantemus a Fazekas, pracující známou Kodályho metodou. Z bulharského Plovdivu přijel úspěšný chlapecký sbor Stefky Blagoevové, slovinským zástupcem byla komornější chlapecká vokální skupina FaVoZa. Program jednotlivých ročníků festivalu pak doplňují další hosté. 

Působivými koncertními sály se stávají vyškovské památkové objekty – pozdně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, raně barokní Hřbitovní kostel Panny Marie, barokní kostel Nejsvětější Trojice v Dědicích, renesanční kaple sv. Anny, bývalá židovská synagoga, renesanční zámecká zahrada či srdce městské památkové zóny na Masarykově náměstí. Spojení kvalitního programu a atraktivního prostředí každoročně přiláká stovky návštěvníků a přispělo k tomu, že se festival zařadil již po prvním ročníku mezi stěžejní kulturní počiny ve Vyškově. 

Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů ZpívejFest je však víc než jenom zajímavý koncertní program pro veřejnost. Umožňuje účastnícím se sborům předávat si zkušenosti ve sborových dílnách, rozvíjet vzájemné vazby, navzájem se motivovat, ale i navazovat nová přátelství a užít si spoustu legrace během bohatého doprovodného programu. Právě přátelská a uvolněná atmosféra festivalu je hodnotou, kterou si chce ZpívejFest uchovat i do dalších ročníků.