O sborech 2007

Dětský pěvecký sbor Cantemus (Nyíregyháza, Maďarsko)

    Dětský pěvecký sbor Cantemus vytvořili v roce 1975 žáci základní školy Zoltána Kodályho pod vedením Dénese Szabó. Jako sbor základní školy, kde je výuka hudby založena na Kodályho principech, dosáhl sbor už velmi brzy skvělých výsledků. Více než třicet prvních cen a cen Grand Prix na mezinárodních pěveckých soutěžích potvrdily jeho pozici pěveckého tělesa světové úrovně. Cantemus vystupoval v téměř všech evropských zemích, ale i ve Spojených státech amerických, v Kanadě, Venezuele či Austrálii. Každoročně je velmi vřele přijímán v Japonsku.
    Sbor se pravidelně účastní festivalů a sborových dílen. Každý druhý rok pořádá sbor vlastní festival – Cantemus Choral Festival – v rodné Nyíregyháze. Repertoár sboru je velmi široký, zaměřuje se například na gregoriánský chorál, skladby renesance a romantismu, ale i na současná díla. Sbor měl několikrát čest uvést v premiéře skladby maďarských skladatelů, zkomponované speciálně pro Cantemus.
    Sbor natočil deset CD s obsahem od klasických sakrálních skladeb, přes chorální skladby nejznámějších maďarských autorů (Miklós Kocsár, Zoltán Kodály, György Orbán, Lajos Bárdoss) až po vánoční a národní písně.

Sbormistr: Dénes Szabó

www.cantemus.hu

 

Kantiléna, sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno (Brno, Česká republika)

    Kantiléna, sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno, byla založena roku 1956. Dnes patří k nejvýznamnějším uměleckým tělesům nejen v Jihomoravském kraji, ale v celé České republice. Pro svou vysokou uměleckou kvalitu se řadí ke světové špičce ve svém oboru. Za více než padesátiletou existenci sbor zpíval na 1 300 koncertech v 17 evropských zemích, v USA, Kanadě a Japonsku. Pravidelně vystupuje na koncertech s Filharmonií Brno, účastní se mezinárodních festivalů a soutěží. Sbor také účinkuje za doprovodu českých i zahraničních orchestrů pod vedením významných dirigentů. Interpretačně sbor vyrostl na soustavném studiu motet vokální polyfonie a na novinkách soudobých skladatelů – skladbách vysoké technické náročnosti – napsaných většinou pro Kantilénu. Velmi častá a oblíbená je i spolupráce v divadelních inscenacích, především opeře. Vánoční koncerty v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla patří pravidelně k vrcholům celé sezony.
    V mezinárodních sborových soutěžích získala Kantiléna pozoruhodnou sbírku prestižních cen, z nichž si cení nejvíce absolutního vítězství na soutěži v italském Arezzu (1981) a belgickém Neerpeltu (1984 a 2006). Během své historie sbor nahrál 14 CD / LP desek a více než 600 minut hudby pro rozhlas. 

Sbormistr a umělecký vedoucí: Jakub Klecker

Sbormistryně: Zuzana Pirnerová 

www.kantilena.cz

 

Dětský pěvecký sbor Motýlek při Hudební škole AM (Vyškov, Česká republika)

    Dětský pěvecký sbor Motýlek při Hudební škole AM založil v dubnu 2003 při soukromé Hudební škole AM ve Vyškově její zřizovatel Aleš Musil. V současné době má sbor 60 členů a nejmladšímu Motýlkovi je 8 let. Široký repertoár sboru zahrnuje skladby staré duchovní hudby, renesance, baroka, ale i skladby soudobých autorů, skladby lidové a folkové tvořivosti. 
    Vedle mnoha různých regionálních akcí a festivalů se sbor pravidelně účastní mezinárodní soutěže Musica Religiosa a Svátky písní v Olomouci, odkud si několikrát odvezl stříbrná pásma. V roce 2006 reprezentoval město Vyškov svým vystoupením ve Španělském sále Pražského hradu pod patronací Kanceláře prezidenta republiky. V posledních dvou letech Motýlek úspěšně reprezentoval město Vyškov v Chorvatsku, koncertoval také v katedrále ve Vieste a v kostele Padre Pia v San Giovanni Rotondo v Itálii.
Sbor doposud nahrál čtyři CD: Vánoce (2003), Trampská písnička I. (2005), Trampská písnička II. (2006) a Motýlek (2006).

Sbormistr: Aleš Musil

www.hudebniskola-am.wz.cz

 

Dětský pěvecký sbor při Státní hudební škole Fryderyka Chopina (Jaroslaw, Polsko)

    Dětský pěvecký sbor při Státní hudební škole Fryderyka Chopina v Jaroslawi sdružuje studenty sborového zpěvu. Od roku 1983 jej vede profesorka Jadwiga Nowosiad. Do bohatého a neustále se rozšiřujícího repertoáru souboru patří písně lidové, národní i písně z dětské literatury. V každé sezóně sbor připravuje speciální program duchovních písní či koled.
    Ve 40tisícové Jaroslawi a v okolí je sbor známý a oceňovaný. Pořádá zde nejrůznější koncerty v sakrálních objektech, ve školách, kulturních zařízeních, včetně koncertů charitativních. Vystupuje i na dalších místech v Polsku (např. Krakov, Lancut, Lezajsk, Kolbuszowa), několikrát hostoval rovněž na Ukrajině (Lvov, Javorov). Sbor se účastnil obou dosavadních ročníků festivalu ZpívejFest ve Vyškově. V roce 2002 nahrál sbor CD s duchovní hudbou. 

Sbormistryně: Jadwiga Nowosiad 

www.psm.jaroslaw.pl

 

Hudební škola Jana Vlašimského (Virovitica, Chorvatsko)

    Hudební škola Jana Vlašimského je samostatnou uměleckou školou, která vloni oslavila 120. výročí své hudební a pedagogické práce. Založena byla v roce 1886 pod vedením výborného českého hudebníka Jana Vlašimského, který se zde stal sbormistrem, kapelníkem a učitelem houslí.
    Škola vždy obohacovala kulturní život Virovitice a předávala kvalitní hudební vzdělání nejmladším Virovitičanům. Dnes školu navštěvuje 247 žáků, kteří si mohou zvolit výuku na některý z devíti nástrojů – klavír, kytaru, tamburu (obdoba mandolíny), flétnu, klarinet, saxofon, trumpetu, housle či akordeon. Ve škole působí školní pěvecký sbor a akordeonový orchestr, orchestr tambur, dechovka a další komorní soubory. Žáci školy dosahují úspěchů v národních soutěžích a ti nejnadanější pokračují v hudebním vzdělání na konzervatořích. 

www.vlasimsky.hr

 

Základní umělecká škola Vyškov (Vyškov, Česká republika)

    Základní uměleckou školu ve Vyškově zřizuje Jihomoravský kraj. Její počátky spadají již do 30. let 20. století. Při škole v minulosti působily takové hudební osobnosti jako Bohumír a Jan Štědroňovi. Dnes škola sídlí v nově zrekonstruované budově na Nádražní ulici, a to spolu s Knihovnou Karla Dvořáčka.
    26 učitelů zde vyučuje kolem 600 žáků ve čtyřech oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Podstatnou měrou se podílí na naplňování volného času vyškovské mládeže i na kulturním dění ve městě pořádáním pravidelných koncertů, výstav či tanečních vystoupení. 

www.zusvy.cz

 

Hudební škola AM (Vyškov, Česká republika)

    Hudební školu AM ve Vyškově založil v roce 1995 hudební pedagog Aleš Musil. Škola se od prvopočátku zaměřuje na zpěv a výuku hry na hudební nástroje. Mezi nejoblíbenější obory patří zobcová flétna, kytara akustická, basová, keyboard a klavír. Školu navštěvují nejen děti a studenti, ale v poslední době i dospělí. Na začátku roku 2005 se hudební škola AM přestěhovala do zrekonstruovaných prostor na ulici Trpínky.
    Hudební škola AM již osmý rok velmi úzce spolupracuje se základní školou Nádražní 5 ve Vyškově, která se zaměřuje na rozšířenou výuku hudební výchovy. 

www.hudebniskola-am.wz.cz