O sborech 2008

Dětský pěvecký sbor Motýlek při Hudební škole AM (Vyškov, Česká republika)

    Dětský pěvecký sbor Motýlek při Hudební škole AM založil v dubnu 2003 při soukromé Hudební škole AM ve Vyškově její zřizovatel Aleš Musil. V současné době má sbor 60 členů a nejmladšímu Motýlkovi je 8 let. Široký repertoár sboru zahrnuje skladby staré duchovní hudby, renesance, baroka, ale i skladby soudobých autorů, skladby lidové a folkové tvořivosti.
    Vedle mnoha různých regionálních akcí a festivalů se sbor pravidelně účastní mezinárodní soutěže Musica Religiosa a Svátky písní v Olomouci, odkud si několikrát odvezl stříbrná pásma. V roce 2006 reprezentoval město Vyškov svým vystoupením ve Španělském sále Pražského hradu pod patronací Kanceláře prezidenta republiky. V posledních dvou letech Motýlek úspěšně reprezentoval město Vyškov v Chorvatsku, koncertoval také v katedrále ve Vieste a v kostele Padre Pia v San Giovanni Rotondo v Itálii.
    Sbor doposud nahrál čtyři CD: Vánoce (2003), Trampská písnička I. (2005), Trampská písnička II. (2006) a Motýlek (2006). 

Sbormistr: Aleš Musil 

www.hudebniskola-am.wz.cz

 

Dětský pěvecký sbor při Státní hudební škole Fryderyka Chopina (Jaroslaw, Polsko)

    Dětský pěvecký sbor při Státní hudební škole Fryderyka Chopina v Jaroslawi sdružuje studenty sborového zpěvu. Od roku 1983 jej vede profesorka Jadwiga Nowosiad. Do bohatého a neustále se rozšiřujícího repertoáru souboru patří písně lidové, národní i písně z dětské literatury. V každé sezóně sbor připravuje speciální program duchovních písní či koled.
    Ve 40tisícové Jaroslawi a v okolí je sbor známý a oceňovaný. Pořádá zde nejrůznější koncerty v sakrálních objektech, ve školách, kulturních zařízeních, včetně koncertů charitativních. Vystupuje i na dalších místech v Polsku (např. Krakov, Lancut, Lezajsk, Kolbuszowa), několikrát hostoval rovněž na Ukrajině (Lvov, Javorov).
    Sbor se účastnil obou dosavadních ročníků festivalu ZpívejFest ve Vyškově. V roce 2002 nahrál sbor CD s duchovní hudbou.  

Sbormistryně: Jadwiga Nowosiad 

www.psm.jaroslaw.pl

 

Miraculum (Kecskemét, Maďarsko)

    Dětský pěvecký sbor Miraculum působí při škole Zoltána Kodályho v maďarském městě Kecskemét. Tato škola, která se specializuje na zpěv a hudbu, byla založena v roce 1950 za Kodályho asistence a stala se první institucí v Maďarsku, která se snažila uvést do praxe principy hudební výchovy spojené s Kodályho jménem. Samotný sbor Miraculum byl vytvořen v roce 1996 z dětí ve věku 12 až 15 let. Zakladatelem a sbormistrem se stal László Durányik.
    Posláním sboru je hrát důležitou roli v kulturním životě města i v maďarském hudebním světě a co nejlépe reprezentovat Kodályho rodiště Kecskemét ve světě. Spolu s propagací maďarské kulturní tradice usiluje o to, aby získával další mladé lidi pro sborový zpěv.
    Sbor se snaží neustále rozšiřovat repertoár, který zahrnuje skladby od renesance po 21. století. Zvláštní pozornost věnuje pracím maďarských skladatelů Kodályho, Bartóka, Bárdose a Kocsára.
    Dětský pěvecký sbor Miraculum získal do roku 2008 už 10 prvních cen v mezinárodních soutěžích, například na mezinárodní soutěži v Neerpeltu (Belgie, 2002, 2004, 2006, 2008), v Celje (Slovinsko, 1999), v LLangollenu (Anglie, 1998), v Debrecínu nebo Budapešti (Maďarsko, 1998, 2003, 2005). S úspěchem vystupoval také v Německu, Rakousku, Dánsku, Španělsku, Francii, Slovensku, Belgii, pořádal turné po Anglii (2001, 2003, 2007) a samozřejmě koncertoval po celém Maďarsku.
    Své první CD s názvem Miraculum sbor nahrál v roce 1998.  

Sbormistr: László Durányik

www.aurin-choir.hu/miraculum/

 

Mladost (Brno, Česká republika)

    Původní pěvecký sbor Mladost byl založen PhDr. Jaroslavem Dostalíkem roku 1956 jako dětský pěvecký sbor a pod jeho vedením se vypracoval mezi evropskou špičku v dětském sborovém zpěvu. Po Dostalíkově nedobrovolném odchodu sbor existoval ještě sedm let do roku 1978. O bezmála dvacet let později, v roce 1996, se bývalí členové dětského sboru začali znovu scházet a pod obnoveným vedením sbormistra Jaroslava Dostalíka sbor navázal na dřívější činnost.
    Mladost má dnes 42 stálých členů a vystupuje na koncertech i sborových festivalech po celé České republice. Úspěšně absolvoval i několik zahraničních turné do Lucemburska, Itálie nebo na Slovensko.
    Repertoár sboru je složen z duchovních i světských skladeb pro smíšený sbor, vokálních polyfonií starých mistrů (např. Giovanni Pierluigi da Palestrina, Orlando di Lasso), skladeb českých i světových klasiků (např. Bartholdy, Mozart, Schumann, Smetana, Dvořák), skladeb českých autorů (např. Petr Eben), ale i černošských spirituálů a úprav lidových písní.  

Sbormistryně: Jarmila Jalůvková 

www.mladost.cz

 

Notička (Vyškov, Česká republika)

    Dětský pěvecký sbor Notička vznikl při Základní škole Nádražní 5 ve Vyškově pod vedením Aleše Musila. Je složen ze žáků třetích, čtvrtých a pátých tříd s rozšířenou výukou hudební výchovy.
    Sbor se pravidelně účastní vystoupení na vánočních a jarních koncertech ve městě, v roce 2008 získal v soutěži dětských pěveckých sborů v Brně stříbrné pásmo. 

Sbormistr: Aleš Musil 

www.nastrojovahra.webnode.cz

 

Sbor Lessingova gymnázia (Döbeln, Německo)

    Školní sbor Lessingova gymnázia z německého města Döbeln, které je partnerským městem Vyškova, byl založen v roce 2004. Tvoří jej sbor starší mládeže, který sdružuje žáky 8. až 12. ročníků, v roce 2006 byl vytvořen sbor žáků 5. až 7. ročníků. Jako každý školní sbor se s novým školním rokem obnovuje o nové členy, naopak nejstarší děti ze sboru odcházejí. Obě sborové skupiny pracují většinou odděleně, některá vystoupení však absolvují společně. Sbor rovněž vystupuje v doprovodu školní kapely. Sbor vede Axel Langmann, který současně spolupracuje i s dalšími sbory z Drážďan.
    Repertoár sboru není tradiční. Děti si do repertoáru nejčastěji vybírají populární písně a také některé upravené spirituály. Sbor často vystupuje při nejrůznějších školních událostech a účastní se dalších koncertních vystoupení v rodném Döbelnu. Děti zpívají hlavně pro radost a těší se ze skvělé atmosféry sboru a vzájemného přátelství.  

Sbormistr: Axel Langmann

 

Primavera (Brno, Česká republika)

    Dětský sbor Primavera byl založen PhDr. Jaroslavem Dostalíkem na podzim roku 1992 jako výběrové umělecké těleso Základní umělecké školy Jaroslava Kvapila v Brně. Se svými přípravkami Dúbravěnka, Čerešničky a Rosička sdružuje na 140 pěvecky nadaných žáků základních a středních škol města Brna. Repertoár Primavery zahrnuje vokální tvorbu téměř deseti století od melodií evropského středověku až po skladby moderních směrů, úpravy lidových písní i adaptace populárních melodií.
    Primavera dosáhla mnoha úspěchů jak na mezinárodních soutěžích a festivalech, tak na koncertních zájezdech v Evropě i zámoří. Z významných úspěchů lze jmenovat například Zlatý diplom z Mezinárodní soutěže Bedřicha Smetany v Litomyšli (1994), stříbrnou medaili z mezinárodní soutěže v Kalundborgu (Dánsko, 1997), reprezentaci města Brna v Utrechtu (Nizozemsko, 1998), Zlaté pásmo v soutěži Iuventus mundi cantat v Olomouci (1999), dvě první ceny v kategoriích lidové písně a sbory mládeže ve Sligu (Irsko, 1999), koncert v sále Berlínských filharmoniků (Německo, 2000) nebo reprezentaci České republiky na festivalu ve Vancouveru (Kanada, 2001). V roce 2004 podnikl sbor koncertní turné do Itálie, kde vystoupil v chrámech Neapole, Říma a Florencie. Primavera si velmi váží audience u papeže Jana Pavla II., vystoupení na oslavě k 85. narozeninám kardinála Tomáše Špidlíka ve Vatikánu a především umělecké asistence při slavnostní nedělní mši ve světoznámé bazilice sv. Petra.
    Sbor dosud nahrál dvě CD: Rok českých dětí (2001), Drobné květy romantismu (2004). 

Sbormistryně: Katarína Mašlejová

www.primaverabrno.cz