O sborech 2009

Boni Pueri (Hradec Králové, Česká republika)

    Český chlapecký sbor Boni pueri byl založen v roce 1982 a postupně se zařadil mezi významná evropská hudební tělesa. Třísetpadesátičlenný sbor dosud absolvoval více než 2 500 samostatných koncertů po celé Evropě, Americe a Asii, vydal třináct vlastních nahrávek a na dalších dvaceti se podílel (Supraphon, EMI, BMG, ArcoDiva aj.).
    Boni pueri účinkovali po boku význačných umělců (José Carreras, Bobby McFerrin), natáčí pro televizi a rozhlas a spolupracují s význačnými soubory a orchestry po celém světě. Sbor absolvuje pravidelná profesionální koncertní turné po USA (Grace Cathedral San Francisco), Kanadě (Winspear Hall Edmonton), Japonsku (Tokyo Bunka Kaikan Hall), Jižní Koreji (Seoul Arts Centre), Velké Británii, Nizozemí (Concertgebouw Amsterdam, De Doelen Rotterdam), Dánsku, Francii, Itálii (Basilica di S. Maria Maggiore Bergamo), Německu (Meistersingerhalle Norimberk) aj. Sbor je také zván na světové hudební festivaly (Pražské jaro 1994, 1995, 1998, 2004 a 2005, Europalia – Brusel 1998, AmericaFest – Minneapolis 1998 a 2002, Jeonju Sori Festival – Korea 2002). V červenci 2004 se stal historicky prvním evropským hostitelem světového festivalu chlapeckých a mužských sborů „World Festival of Singing for Men and Boys“, jehož další ročník hostil i v roce 2008.
    Boni pueri spolupracují s Českou filharmonií, v roce 2006 otevírali sborový cyklus v pražském Rudolfinu a v roce 2007 se podíleli na koncertním provedení opery Karola Szymanowského Król Roger. Členové sboru účinkují i jako sólisté v operních představeních (W. A. Mozart: Kouzelná flétna – Teatro dell'Opera di Roma 2004). Mezi další významné hudební projekty posledních let patří např. dvojsborové nastudování Matoušových pašijí J. S. Bacha, Requiem W. A. Mozarta a G. Faurého, scénické provedení terezínské dětské opery Hanse Krásy Brundibár nebo premiérové nahrávky děl českých barokních autorů J. C. F. Fischera, P. J. Vejvanovského a J. D. Zelenky. Nahrávka Zelenkova Sub olea pacis et palma virtutis získala v roce 2003 prestižní ocenění Cannes Classical Awards, nahrávka Brittenova A Ceremony of Carols byla v listopadu 2004 oceněna titulem Recording of the month.
    Český chlapecký sbor Boni pueri je kulturním velvyslancem sborové federace při Evropské unii „European Federation of Choirs of the Union“ a od září 2006 je jako jediné sborové těleso v České republice soukromou uměleckou školou pod patronací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
    Boni pueri přijali pozvání na festival ZpívejFest do Vyškova, aby zahájili jeho jubilejní 5. ročník.  

Sbormistři: Pavel Horák, Jakub Martinec, Jennifer Beynon Martinec  

www.bonipueri.cz

 

Fazekas (Miskolc, Maďarsko)

    Dětský pěvecký sbor Fazekas pochází z takřka dvousettisícového města Miskolc (Miškovec) v severním Maďarsku. Existuje již od roku 1963, kdy byla založena tamní Základní a umělecká škola Fazekas. Ta se od svého vzniku zabývá komplexní výukou hudby a dalších uměleckých oborů, zejména tance, dramatu či výtvarného umění. Členové sboru hrají v rámci výuky i na různé hudební nástroje, jako jsou housle, cello, klavír, kytara, dechové a bicí nástroje. Ti nejlepší se mohou stát rovněž členy školního orchestru. V hudebním oddělení mohou děti studovat zpěv a hudbu takzvanou Kodályho metodou, jejíž zřetelné výsledky potvrzuje úspěšná účast sboru Fazekas na národních i mezinárodních soutěžích a přehlídkách.
    Z dlouhé řady ocenění sboru lze jmenovat například první ceny z belgického Neerpeltu (1992, 1998) a italského Grada (2002), zlaté medaile z olympiády pěveckých sborů v Rakousku (2000) a Německu (2004), zlatou medaili z mezinárodního festivalu v Olomouci (2006) či vítězství v národních soutěžích v Debrecínu (1988) a Budapešti (2000).
    Sbor je aktivním účastníkem kulturního života města Miskolc. Pravidelně vystupuje na Miskolckém mezinárodním festivalu komorních sborů a byl pozván i k samostatnému koncertu v rámci Miskolckého mezinárodního operního festivalu. Fazekas se pravidelně účastní dalších maďarských i mezinárodních soutěží a festivalů, vystupoval společně s národní filharmonií, pod vedením světoznámých dirigentů i s předními sólisty. Vloni byl Fazekas pozván do japonského Hamamatsu, kde se zúčastnil mezinárodního sborového festivalu „World Youth Choral Festival“. Mezi účastníky ze šesti zemí byl Fazekas jediným reprezentantem maďarské hudby a kultury.
    Repertoár sboru je velmi široký – od mistrovských děl gregoriánského období po současné skladatele. Fazekas vždy zpívá písně v jejich národním jazyce, přičemž zvláštní péči věnuje dílům maďarských autorů Bartóka a Kodályho. Repertoár minulých období je zachycen na mnoha rozhlasových záznamech a hudebních CD.
    Fazekas se festivalu ZpívejFest účastní poprvé, a to jako již třetí zástupce maďarského sborového zpěvu (po sborech Cantemus a Miraculum), který si pokaždé vysloužil vřelé přijetí publika. 

Sbormistryně: Ildikó Molnár 

www.fazekas.hu

 

Kantiléna (Brno, Česká republika)

    Kantiléna, sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno, vznikla z podnětu Ivana Sedláčka roku 1956 jako Šlapanický dětský sbor a už po šesti letech intenzivní práce upoutala pozornost vítězstvím v celostátní soutěži v Bratislavě. Roku 1967 se ze školního sboru stalo výběrové těleso s nynějším názvem a od roku 1984 Kantiléna působí při Státní filharmonii Brno (nyní Filharmonie Brno). Počínaje rokem 2006 vystřídal Ivana Sedláčka ve vedení sboru dirigent Jakub Klecker. Přípravná oddělení sboru vedou sbormistryně Iveta Ptáková a Beata Schönová, hlasovou poradkyní je Lenka Ďuricová. Sbor, skládající se ze čtyř oddělení, v současné době navštěvuje okolo 150 zpěváků ve věku 5 až 19 let.
    Za dobu své existence získala Kantiléna vynikající domácí i mezinárodní pověst. Spolupracuje s předními dirigenty, orchestry i skladateli, jejichž novinkovou tvorbu uvádí na koncertech a zaznamenává na zvukových snímcích. Kantiléna účinkovala na více než 1 450 koncertech doma, v sedmnácti evropských zemích, v USA, Kanadě, Japonsku a Rusku. Výrazné oblibě se u posluchačů těší stylové pořady duchovní hudby, které v podání sboru zazněly ve více než 250 chrámech (např. Stephansdom ve Vídni, Hofkirche v Drážďanech, chrám sv. Mikuláše v Praze, dóm Petra a Pavla v Brně, Sacré Coeur v Paříži, Cathedral St. Patrick v New Yorku aj.). Dvousettisícovému shromáždění zpívala Kantiléna na mši, kterou celebroval v Praze při své návštěvě České republiky Jan Pavel II. Pravidelně vystupuje na benefičních koncertech i v rámci Adventních koncertů z katedrály sv. Víta v Praze přenášených Českou televizí.
    V mezinárodních sborových soutěžích získala Kantiléna řadu cen, z nichž si nejvíce cení absolutního vítězství na soutěži v italském Arezzu (1981) a belgickém Neerpeltu (1984 a 2006). V roce 2008 Kantiléna vybojovala dvě zlaté medaile na Světové sborové olympiádě a stala se také nejlepším evropským sborem ve svých kategoriích. Sbírka prestižních ocenění byla rozšířena i v roce 2009 na sborové soutěži ve švýcarském Montreaux, odkud si sbor přivezl cenu publika a diplom „Excellent“.
    Dramaturgie sboru zaujímá velmi pestrý okruh téměř všech žánrových oblastí. Těleso může nabídnout nejen duchovní pořady, zaměřující se především na renesanční vokální polyfonii a soudobou tvorbu českých autorů, ale i tradiční či netradiční úpravy lidových písní a vánočních koled. V roce 2006 Kantiléna spolupracovala s Národním divadlem Brno při inscenaci dětské opery Brundibár. Sbor také pravidelně vystupuje s cimbálovou muzikou Hradišťan, mimo jiné na velice úspěšných vánočních koncertech v brněnském Besedním domě.
    Kantiléna účinkuje na ZpívejFestu podruhé, poté co první koncert v roce 2007 zaznamenal u návštěvníků mimořádný ohlas.  

Sbormistr: Jakub Klecker  

www.kantilena.cz

 

Modráčci (Kyjov, Česká republika)

    Dětský pěvecký sbor Modráčci při Základní škole Jana Ámose Komenského v Kyjově založil v roce 1981 Eduard Cvrkal, původně jako pěvecký kroužek. Jméno Modráčci je spojeno s mládím hudebního skladatele Leoše Janáčka jako sboristy. V současné době ve sboru zpívá asi 35 žáků. Jeho součástí je rovněž doprovodná hudební skupina, neboť kromě klasického repertoáru pro dětský sbor zpívají Modráčci také písně z oblasti populáru – spirituály a muzikálové melodie.
    Mezi pravidelné aktivity sboru patří koncerty v Kyjově a širokém okolí – zejména tradiční adventní koncerty či koncerty pro školy. Modráčci se pravidelně účastní pěveckých přehlídek v rámci regionu i České republiky. Z úspěchů sboru stojí za zmínku Zlaté pásmo v rámci regionálního kola soutěže dětských pěveckých sborů v letech 2001, 2003 a 2007. Letos v dubnu se Modráčci opět zúčastnili Krajské přehlídky školních dětských pěveckých sborů, kde získali Zlaté pásmo, a tím i možnost reprezentovat Jihomoravský kraj na 19. celostátní přehlídce v Rychnově nad Kněžnou. Zde obdrželi zvláštní cenu poroty za provedení skladby Petra Ebena – Jarní.
    Od roku 2001 sbor rozvíjí přátelskou spolupráci s polským souborem Rubikon, vedeným operní pěvkyní a rodačkou z Moravy, paní Annou Vránovou. Poslední návštěva Modráčků v polském Jozefówě se uskutečnila loni v červnu. Modráčci nahráli tři hudební nosiče: Modráčci vánoční I., II. a Písničky pro srdíčka.
    Festivalu ZpívejFest se sbor letos účastní poprvé.  

Sbormistři: Eduard Cvrkal, Marie Žáková  

www.zskyjov.cz/modracci/

 

Motýlek (Vyškov, Česká republika)

    Dětský pěvecký sbor Motýlek založil v dubnu 2003 při Hudební škole AM ve Vyškově její zřizovatel Aleš Musil. V současné době má sbor 50 členů ve dvou odděleních. Repertoár sboru zahrnuje skladby staré duchovní hudby, renesance, baroka (A. Vivaldi: Gloria, G. B. Pergolesi: Stabat mater), romantismu i skladby soudobých autorů (Z. Lukáš, P. Eben).
    Sbor se pravidelně a úspěšně účastní mezinárodní soutěže Musica Religiosa, Svátků písní v Olomouci i soutěže dětských pěveckých sborů v Brně. Hlavní důraz přitom klade na reprezentaci města Vyškova, které sbor od jeho vzniku podporuje. V roce 2006 vystoupil Motýlek ve Španělském sále Pražského hradu pod patronací Kanceláře prezidenta republiky. V posledních letech Motýlek úspěšně reprezentoval město Vyškov v Chorvatsku a Itálii, kde koncertoval mj. v kostele Padre Pia v San Giovanni Rotondo. V loňském roce sbor provedl několik koncertů v Římě a Vatikánu a zúčastnil se generální audience u papeže Benedikta XVI., zejména díky podpoře generálního sponzora sboru, společnosti Quantum a. s.
    Sbor nahrál pět CD: Vánoce (2003), Trampská písnička I. (2005), Trampská písnička II. (2006), Motýlek (2006) a Gloria, Antonio Vivaldi (2008). Od září letošního roku sbor spolupracuje s vyškovskou Základní školou Nádražní 5, kde navazuje na oddělení dvou mladších přípravných pěveckých sborů, Sluníčka a Notičky.
    Motýlek je hostitelským sborem festivalu ZpívejFest a účastní se všech jeho ročníků.  

Sbormistr: Aleš Musil  

www.hudebniskola-am.wz.cz

 

Pro Musica (Michalovce, Slovensko)

    Dětský pěvecký sbor Pro Musica působí od roku 1998 při Základní umělecké škole v Michalovcích, čtyřicetitisícovém městě na východním Slovensku. Ve sboru pracuje přibližně 150 dětí ve třech odděleních: v koncertním sboru zpívá 60 dětí ve věku 12 až 17 let, po 45 členech mají dva přípravné sbory dětí od 5 do 9 let a od 10 do 12 let. Zakladatelkou, uměleckou vedoucí a sbormistryní je Viera Džoganová.
    Nejdůležitějším posláním sboru je koncertní činnost. Pro Musica pravidelně vystupuje na koncertech školy a při slavnostních událostech města. Účastní se řady sborových soutěží a festivalů. Během své existence sbor dvakrát zvítězil v celostátní soutěži dětských pěveckých sborů Mládež zpívá v Prievidzi (2001, 2003). Za sebou má například i vystoupení se Státní filharmonií Košice s Vánoční mší F dur pro sólo bas, dětský sbor a orchestr Norberta Bodnára (2008). Z významných zahraničních úspěchů lze jmenovat například první místo v kategorii dětských sborů z belgického Neerpeltu (2000), druhá místa z festivalů ve švýcarském Montreaux (2002), maďarské Nyíregyháze (2002), španělském Cantonigros (2002, 2004), holanském Arnhemu (2005) či řecké Preveze (2006). Sbírka ocenění se letos rozrostla o třetí místo ze světové soutěže v britském Llangollenu. V roce 2007 absolvovala Pro Musica koncertní turné v Mexiku. Ambicí sboru pro nejbližší období je další spolupráce se Státní filharmonií Košice, vydání nového CD a spolupráce se slovenskými skladateli při uvádění premiér jejich skladeb.
    V roce 2001 Pro Musica rozšířila svou činnost o folklorní tance a zpěvy. Navzdory krátké existenci dosáhl folklorní soubor výrazného úspěchu ještě téhož roku na soutěži folklorních tanců v britském Llangollenu, kde se umístil na čtvrtém místě. V letošním roce si z téže soutěže odvezl první místo v kategorii Choreografie folklorních tanců.
    Sbor se za velkého ohlasu publika představil i na prvních dvou ročnících ZpívejFestu, nyní, po dvouleté pauze, se na festival vrací.  

Sbormistryně: Viera Džoganová  

www.talentovanedeti.sk