O sborech 2010

Bambini di Praga (Praha, Česká republika)

    Na počátku historie Bambini di Praga stál dětský sbor Hrabůvští zpěváčci, který za protektorátu založil v Moravské Ostravě mladý učitel Bohumil Kulínský. V roce 1945 byl tento úspěšný sbor pozván do poválečného rozhlasu, při němž „Kulínčata“, jak se Dětskému pěveckému sboru Československého rozhlasu po léta přezdívalo, pracoval až do roku 1973. Poté sbor pokračoval již samostatně a pod novým názvem Bambini di Praga. 
    V současné době představují Bambini di Praga vrchol českého sborového umění a patří k výrazným reprezentantům české hudební kultury v zahraničí. Tento vytříbený kolektiv mladých zpěváků, převážně dívek ve věku 12 až 20 let, hostoval na mnoha světových pódiích (Paříž, Berlín, Řím, Helsinky, Lipsko, Tokio, New York, Osaka, Hong Kong, Jeruzalém, Monte Carlo, Abu Dhabi, Boston, Johannesburg, Oslo, Seoul, Shanghai, Taipei aj.), spolupracuje s předními českými orchestry (Pražskými symfoniky, Pražskou komorní filharmonií, Českou filharmonií aj.), pravidelně obohacuje pražský koncertní život, vystupuje v hudebních pořadech našich i zahraničních rozhlasových a televizních společností. Členové koncertního sboru Bambini di Praga jsou vybíráni z nejlepších dětí přípravných oddělení, kde se seznamují se základy hudební nauky, intonace a rytmu. Největší důraz je ve sboru Bambini di Praga kladen na jednotnou hlasovou výchovu, která rozhodujícím způsobem ovlivňuje celkový zvukový obraz sboru. 
    Repertoár Bambini di Praga je velmi bohatý a vyznačuje se pestrostí a rozmanitostí žánrů. Zahrnuje skladby vokální polyfonie, klasicismu, písně romantiků, sborovou tvorbu 19. a 20. století, lidové písně národů celého světa i vánoční koledy Evropy a Ameriky zpívané v původních jazycích a samozřejmě lidové písně z Čech, Moravy a Slovenska. Mladí zpěváci interpretují i zcela odlišné hudební styly, pop-music a jazz nevyjímaje. 
    Bambini di Praga přijali pozvání na vyškovský Zpívejfest, aby zahájili jeho šestý ročník.

Sbormistři: Blanka Kulínská, Lukáš Jindřich, Ludmila Čermáková 

www.bambini.cz

 

Cantemus (Nyíregyháza, Maďarsko)

    Dětský pěvecký sbor Cantemus vytvořili v roce 1975 žáci základní školy Zoltána Kodályho pod vedením Dénese Szabó. Jako sbor základní školy, kde je výuka hudby založena na Kodályho principech, dosáhl sbor už velmi brzy skvělých výsledků. Více než třicet prvních cen a cen Grand Prix na mezinárodních pěveckých soutěžích potvrdily jeho pozici pěveckého tělesa světové úrovně. Cantemus vystupoval v téměř všech evropských zemích, ale i ve Spojených státech amerických, Venezuele či Austrálii. Každoročně je velmi vřele přijímán v Japonsku. Sbor se pravidelně účastní festivalů a sborových dílen. Každý druhý rok pořádá sbor vlastní festival – Cantemus Choral Festival – v rodné Nyíregyháze. 
    Repertoár sboru je velmi široký, zaměřuje se například na gregoriánský chorál, skladby renesance a romantismu, ale i na současná díla. Sbor měl několikrát čest uvést v premiéře skladby maďarských skladatelů, zkomponované speciálně pro Cantemus. Sbor natočil deset CD s obsahem od klasických sakrálních skladeb, přes chorální skladby nejznámějších maďarských autorů (Miklós Kocsár, Zoltán Kodály, György Orbán, Lajos Bárdoss) až po vánoční a národní písně.
    Cantemus se ZpívejFestu zúčastnil už v roce 2007, letos do Vyškova zavítá v novém složení. 

Sbormistr: Dénes Szabó  

www.cantemus.hu

 

Gloria (Žytomyr, Ukrajina)

    Dětský pěvecký sbor Gloria byl založen v roce 1991 při Žytomyrské městské hudební škole č. 1, která nese jméno hudebního skladatele Borise Ljatošinského. Sbor je tvořen šedesáti zpěváky ve věku od 8 do 16 let. V roce 1996 získal sbor čestný titul „Příkladný sbor“ za vynikající přínos pro hudební život regionu a země a za vysokou úroveň pěveckého umění.
    Gloria se aktivně účastní hudebního života v žytomyrském regionu i na celé Ukrajině. Zvítězila v nejrůznějších regionálních sborových soutěžích, sbor je pravidelně vystupuje na nejrůznějších koncertech v hlavním městě Ukrajiny Kyjevě. Vedle jiných jde o mezinárodní festival „Kyjevský region zpívá“, kde sbor v letech 1995, 1997 a 1999 prezentoval umění žytomyrského regionu. Získal zde diplom za nejlepší výkon v žánru duchovní hudby. Za zmínku stojí také účast sboru na vánočním koncertu pro velvyslance Velké Británie v Kyjevě, na jehož základě byl sbor pozván na koncertní turné do Nizozemí.
    Gloria je stálým účastníkem mnoha mezinárodních soutěží a festivalů a obdržela i řadu ocenění, například 2. cenu na mezinárodní soutěži ve francouzském Tours (2004), 1. místo na mezinárodní soutěži v bulharské Varně (2005), zlaté pásmo na Svátcích písní v Olomouci (2006), 3. cenu na soutěži v italském Arezzu (2006, 2008) aj.
    Repertoár sboru je velmi bohatý: sahá od ukrajinských národních písní až po skladby romantismu, duchovní hudbu a skladby moderních skladatelů.
    Gloria na ZpívejFestu 2010 vystoupí poprvé, představí se hned na dvou premiérových koncertech. 

Sbormistryně: Nataliia Klymenko 

 

Dívčí sbor Aurin (Kecskemét, Maďarsko)

    Dívčí sbor Aurin byl založen v září 1998 v maďarském městě Kecskemét. Tvoří jej bývalé členky dětského pěveckého sboru Miraculum, které dosáhly 14 let a musely dětský sbor opustit. K nejcennějším úspěchům původního dětského sboru – k vítězství v 18. mezinárodní sborové soutěži Bély Bartóka v Debrecínu a také k prvnímu místu na 52. mezinárodní soutěži v anglickém Llangollenu v roce 1998 – významnou měrou přispěly právě dívky ze současného sboru Aurin. Zakladatelem a sbormistrem dívčího sboru Aurin je László Durányik, který vede i sbor Miraculum. 
    Cílem dívčího sboru je včlenit se do maďarské sborové základny a přispět k její přirozené obnově. Aurin úspěšně koncertuje v Maďarsku i v zahraničí, účastní se sborových soutěží a pořizuje kvalitní hudební nahrávky. Sbor hraje aktivní roli v kulturním životě Kecskemétu, rodném městě světoznámého skladatele Zoltána Kodályho, a rovněž ho dobře reprezentuje ve světě. Mezi nejdůležitější úkoly sboru pak patří propagace tradiční maďarské kultury a výchova mladých sboristů tak, aby interpretovali a přijímali jak klasickou, tak moderní sborovou hudbu. 
    Sbor Aurin se úspěšně účastnil mnoha národních a mezinárodních soutěží a festivalů. Za zmínku stojí první ceny z mezinárodní sborové soutěže v Budapešti (1999, 2001, 2005, 2009), z evropského festivalu v italském Leccu (2009), ze Světových sborových her v Číně (2006) či z mezinárodní soutěže v britském Llangollenu (2005), dále pak druhé ceny ze soutěže v italském Arezzu (2000, 2003) atd. 
    Sbor postupně rozšiřuje svůj repertoár tak, že sahá od renesanční hudby k moderním dílům 20. století. Zvlášní důraz klade na Bartókovy, Bárdosovy, Kocsárovy a samozřejmě Kodályho práce. První CD sbor vydal v říjnu 1999. 
    Dívčí sbor Aurin vystupuje na ZpívejFestu poprvé, avšak některá z děvčat se již ve Vyškově s úspěchem představila v roce 2008 jako členky dětského pěveckého sboru Miraculum. 

Sbormistr: László Durányik

www.aurin-choir.hu/girlschoir/

 

Dětský pěvecký sbor Motýlek (Vyškov, Česká republika)

    Dětský pěvecký sbor Motýlek založil v dubnu 2003 při Hudební škole AM ve Vyškově její zřizovatel Aleš Musil. V současné době má sbor 50 členů ve dvou odděleních. Repertoár sboru zahrnuje skladby staré duchovní hudby, renesance, baroka (A. Vivaldi: Gloria, G. B. Pergolesi: Stabat mater), romantismu i skladby soudobých autorů (Z. Lukáš, P. Eben). 
    Sbor se pravidelně a úspěšně účastní mezinárodní soutěže Musica Religiosa, Svátků písní v Olomouci i soutěže dětských pěveckých sborů v Brně. Hlavní důraz přitom klade na reprezentaci města Vyškova, které sbor od jeho vzniku podporuje. V roce 2006 vystoupil Motýlek ve Španělském sále Pražského hradu pod patronací Kanceláře prezidenta republiky. V posledních letech Motýlek úspěšně reprezentoval město Vyškov v Chorvatsku a Itálii, kde koncertoval mj. v kostele Padre Pia v San Giovanni Rotondo. V loňském roce sbor provedl několik koncertů v Římě a Vatikánu a zúčastnil se generální audience u papeže Benedikta XVI., zejména díky podpoře generálního sponzora sboru, společnosti Quantum a. s. 
    Sbor nahrál pět CD: Vánoce (2003), Trampská písnička I. (2005), Trampská písnička II. (2006), Motýlek (2006) a Gloria, Antonio Vivaldi (2008). Od září letošního roku sbor spolupracuje s vyškovskou Základní školou Nádražní 5, kde navazuje na oddělení dvou mladších přípravných pěveckých sborů, Sluníčka a Notičky.
    Motýlek je hostitelským sborem festivalu ZpívejFest a účastní se všech jeho ročníků. 

Sbormistr: Aleš Musil 

www.dpsmotylek.webnode.cz

 

Studentský pěvecký sbor (Vyškov, Česká republika)

    Studentský pěvecký sbor vznikl na začátku roku 2010, a to přirozeným vývojem sborového života ve Vyškově. Většina ze 23 zakládajících členů totiž vzešla z dětského pěveckého sboru Motýlek, který ve Vyškově existuje od roku 2003 při Hudební škole AM. Uměleckým vedoucím Studentského pěveckého sboru je stejně jako v případě Motýlku Aleš Musil.
    Sbor se poprvé představil už v prosinci 2009, kdy zazpíval tři skladby na vánočním koncertě Motýlku ve vyškovském Hřbitovním kostele Panny Marie. V dubnu 2010 se zúčastnil pěvecké soutěže zaměřené na prezentaci české písně Chrám i tvrz, z níž si přivezl první úspěch v podobě druhého místa. Na přelomu května a června reprezentoval Vyškov na mezinárodním festivalu v polské Jaroslawi.
    Studentský pěvecký sbor Vyškov čeká na letošním ZpívejFestu premiéra, ačkoli její členové už festival důvěrně znají z doby svého „motýlkovského“ působení.

Sbormistr: Aleš Musil 

www.spsvyskov.webnode.cz