O sborech 2012

Kühnův dětský sbor (Praha, Česká republika)

    Kühnův dětský sbor byl založen již v roce 1932 a patří k nejvýznamnějším českým uměleckým kolektivům, známým nejen v Evropě, ale i v Japonsku, Spojených státech amerických, Kanadě, Mexiku, Singapuru a Malajsii. Za 80 let své existence vychoval tisíce talentovaných dětí a naučil je lásce k hudbě a umění. Z jeho nejnadanějších členů vyrostli významní umělci a umělkyně – dirigenti, režiséři, skladatelé, pěvci i instrumentalisté. Mimořádnou uměleckou pověst dokládají i oficiální pocty, jichž se tělesu dostalo, včetně European Grand Prix z roku 1998. Sbor za svou existenci nahrál na 50 CD české i světové hudby. 
    Sbor vedle samostatných koncertů spolupracuje systematicky se špičkovými orchestry, Národním divadlem, Státní operou Praha i zahraničními operními scénami. Mezi největší úspěchy z poslední doby patří účinkování v proslulé Carnegie Hall v New Yorku, na prestižním festivalu Bregenzer Festspiele 2003 ve scénickém provedení Janáčkovy Lišky Bystroušky nebo spolupráce se světoznámým dirigentem Vladimirem Fedosejevem v Čajkovského sále Moskevské konzervatoře v dubnu 2004. V dubnu 2005 sbor vystoupil na jedenácti pódiích Mexika. V roce 2007 absolvoval sbor zájezdy do Německa, Španělska, Japonska a Koreje. 
    Sbor získal v roce 2008 na mezinárodní sborové soutěži European Broadcast Union ve Wuppertalu 1. cenu. Na podzim roku 2008 sbor obhájil 1. místo v prestižní mezinárodní sborové soutěži ve španělské Tolose, což se doposud žádnému ze sborů na světě nepodařilo. Na základě tohoto úspěchu se v létě 2009 sbor zúčastnil Festivalu laureátů ve Vaison-la-Romaine ve francouzské Provence. Pozoruhodným úspěchem bylo vítězství na jedné z nejvýznamnějších světových sborových soutěží v italském Arezzu v září roku 2010. 
    Široký repertoár sboru zahrnuje moderní i klasické skladby českých autorů (např. Petr Eben, Zdeněk Lukáš, Bohuslav Martinů, Josef Mysliveček), díla světové klasiky či dětské opery (Zvířátka a loupežníci Otmara Máchy, Broučci Václava Trojana aj.). 
    Na ZpívejFestu se Kühnův dětský sbor představí poprvé. 

Umělecký ředitel a sbormistr: Prof. Jiří Chvála 

www.kuhnata.cz

 

Dětský pěvecký sbor Motýlek (Vyškov, Česká republika)

    Dětský pěvecký sbor Motýlek vznikl v roce 2003 při Hudební škole AM ve Vyškově. Od roku 2010, kdy došlo k výrazné generační výměně zpěváků, sbor spolupracuje se ZŠ Vyškov, Nádražní 5. V současné době má 40 členů s průměrným věkem 12 až 13 let. 
    Repertoár sboru zahrnuje skladby staré duchovní hudby, renesance, baroka, romantismu i skladby soudobých autorů. V posledních dvou letech se Motýlek zaměřuje na úpravy a provedení lidových písní, zejména ve spolupráci s Antonínem Tučapským. 
    Motýlek se pravidelně účastní soutěží pěveckých sborů Svátky písní a Musica Religiosa v Olomouci a soutěžních přehlídek sborů v Jihomoravském kraji. Na jaře letošního roku získal zlaté pásmo s postupem na celostátní přehlídku do Uničova, kde od porotců obdržel zvláštní cenu za provedení skladby Fašank. Od vzniku po dnešek se sbor zúčastnil několika zahraničních festivalů a koncertů (Chorvatsko, Itálie)a zazpíval v mnoha českých a moravských městech a obcích. Zejména touto činností a výsledky se sbor snaží reprezentovat město Vyškov, které sbor v posledních letech podporuje. 
    Motýlek je hostitelským sborem festivalu ZpívejFest a účastní se všech jeho ročníků. 

Sbormistr: Aleš Musil 

www.dpsmotylek.webnode.cz

 

Studentský pěvecký sbor Re-canto (Vyškov, Česká republika)

    Studentský pěvecký sbor Re-canto byl založen v lednu 2010. Vznikl přirozenou cestou na základě vývoje sborového života ve Vyškově a stal se nedílnou součástí "vyškovského sborového řetězu". Většina ze zakládajících členů vzešla z dětského pěveckého sboru Motýlek při Hudební škole AM. Od počátku sbor vede umělecký vedoucí Aleš Musil. 
    V současné době má Re-canto 18 členů a dalším zájemcům o sborový zpěv jsou dveře dokořán otevřeny. Činnost sboru se zaměřuje na pořádání vánočních hudebních recitálů a účast na sborových soutěžích, čímž reprezentuje město Vyškov. Zlaté medaile si sbor odvezl z poslední soutěžní přehlídky sborů Jihomoravského kraje, a to včetně postupu na Opavia Cantat na podzim 2012. Hlavní cenu, včetně zvláštní ceny za provedení povinné skladby, získal na posledním ročníku Festivalu Antonína Tučapského (2011). K dalším úspěchům patří stříbrné medaile z prestižních soutěží Praga Cantat (2011) a Chrám i tvrz Vsetín (2010). Za svoji krátkou historii sbor zazpíval také v partnerském městě Jaroslaw v Polsku a připravuje provedení koncertních recitálů na Slovensku, v Itálii a Maďarsku.
    Studentský pěvecký sbor Re-canto patří k hostitelským sborům festivalu a na letošním ZpívejFestu vystoupí podruhé. 

Sbormistr: Aleš Musil 

www.re-canto.cz

 

Dívčí sbor Aurin (Kecskemét, Maďarsko)

    Dívčí sbor Aurin vznikl v září 1998 v maďarském městě Kecskemét. Jeho zakladatelem a sbormistrem je László Durányik, jehož práce byla v Maďarsku oceněna Kodályho a Csokonaiho cenou (2005, 2007). 
    Aurin úspěšně koncertuje doma i v zahraničí, účastní se sborových soutěží a pořizuje kvalitní hudební nahrávky. Sbor hraje aktivní roli v kulturním životě Kecskemétu, rodném městě světoznámého skladatele Zoltána Kodályho, a rovněž ho dobře reprezentuje ve světě. 
    Sbor Aurin se úspěšně účastnil mnoha národních a mezinárodních soutěží a festivalů, z nichž si přivezl na dvě desítky prvních cen. K nejcennějším úspěchům patří první ceny z mezinárodní soutěže v britském Llangollenu (2005), ze Světových sborových her v čínském Xiamenu (2006), z maďarských sborových soutěží Zoltána Kodályho v letech 2006 a 2009 nebo z polských festivalů Varsovia Cantat (Varšava, 2007) a Adventního a vánočního festivalu v Krakově (2010). 
    Repertoár sboru sahá od renesanční hudby k moderním dílům 21. století. Zvláštní důraz klade na Bartókovy, Kocsárovy, Gyöngyösiho a samozřejmě Kodályho práce. 
    Dívčí sbor Aurin vystupuje na ZpívejFestu podruhé. Zastupuje maďarskou sborovou scénu, která se ve Vyškově opakovaně setkává s vřelým přijetím publika. 

Sbormistr: László Durányik 

www.aurin-choir.hu/girlschoir/

 

Dětský pěvecký sbor Carmina (Pardubice, Česká republika)

    Dětský pěvecký sbor Carmina je dětským pěveckým sborem tříd s rozšířenou výukou hudební výchovy základní školy v Pardubicích–Polabinách. Svou činnost zahájil ve školním roce 1989/90 a dnes se řadí mezi nejdéle pracující a nejlepší dětské pěvecké kolektivy obdobné specializace v České republice. 
    Během své 23leté historie Carmina vystoupila na téměř 400 koncertech a hudebních akcích v tuzemsku (mj. se špičkovým profesionálním tělesem Komorní filharmonie Pardubice či posluchači pardubické konzervatoře) a Českou republiku reprezentovala v 10 evropských zemích (Německo, Velká Británie, Rakousko, Holandsko, Belgie, Itálie, Slovensko, Francie, Polsko, Maďarsko). Opakovaně se účastní mezinárodních celostátních soutěží, odkud si přivezla již desítky prvních cen. Naposledy Carmina excelovala na celostátní soutěži dětských pěveckých sborů "Vánoční akordy" v Ostravě v prosinci 2011, kde zcela ovládla kategorii A (sbory s věkovým průměrem do 9 let) a získala zlaté pásmo, titul absolutního vítěze dané kategorie a zvláštní cenu odborné poroty pro sbormistryni Ivanu Bednářovou. 
    Carmina vydala již 11 hudebních nosičů, autorské CD Jana Kratochvíla "Kam asi letí ptáci" bylo dokonce jako vzorové schváleno ministerstvem školství k výuce hudební výchovy v České republice. V říjnu 2011 natočil sbor profilové CD k 25. výročí existence tříd s rozšířenou výukou hudební výchovy na ZŠ Polabiny II. 
    Ve školním roce 2011/2012 tvoří pěvecký sbor Carmina dvě oddělení: sbor 4. a sbor 2. třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy. Na ZpívejFestu vystoupí pardubický sbor složený z dětí obou těchto oddělení. 

Sbormistryně: Ivana Bednářová 

www.carmina.webz.cz

 

Chlapecká vokální skupina FaVoZa (Celje, Slovinsko)

    Chlapecká vokální skupina FaVoZa je jedním ze tří pěveckých těles gymnázia v Celje, a to tělesem nejmladším. Sborový zpěv má na této škole více než 30letou tradici. FaVoZa pod vedením sbormistra Gregora Deleji spojuje studenty, kteří vedle svých školních povinností inklinují ke zpěvu. Skupinu tvoří 18 chlapců ve věku 15 až 19 let. Poprvé společně vystoupili v roce 2009 na koncertu svého gymnázia, už na konci roku 2010 koncertovali v Celje s velkým úspěchem u obecenstva i pochvalnými kritikami. 
    Skupina FaVoZa nastudovala ruskou vokální literaturu a prezentovala ji v Národním domě v Celje a na festivalu ruské hudby v Bledu, kde získala 1. cenu v kategorii ruská píseň. V roce 2011 zúčastnila sborové soutěže na Maltě, odkud si přivezla zlatou medaili ve své kategorii, a uspořádala sérii vánočních koncertů, které nahrával národní rozhlas a televize. V roce 2012 se podílela na svátečním koncertě u příležitosti 200. výročí prvního vydání pohádek bratří Grimmů, který spoluorganizovala německá ambasáda, a koncertovala v Rakousku. 
    Repertoár vokální skupiny je rozmanitý. Zahrnuje klasickou i lidovou hudbu z národního a světového dědictví, ale i písně populární. 
    Vystoupení FaVoZy na vyškovském ZpívejFestu je prvním vystoupení této vokální skupiny v České republice. 

Sbormistr: Gregor Deleja 

www.gcc.si/dejavnosti/favoza/

 

Chlapecký sbor Stefky Blagoevové (Plovdiv, Bulharsko)

    Plovdivský chlapecký sbor byl založen v roce 1975 při Městském centru dětí známou sbormistryní Stefkou Blagoevovou (1938-2000), která jej za velmi krátkou dobu proměnila v jeden z nejlepších bulharských sborů. Na její počest přijal sbor v roce 2003 její jméno. V roce 1996 sbor převzala Milka Toledovová, pod jejímž vedením dosáhl mnoha dalších úspěchů na národním i mezinárodním poli. 
    Sbor sdružuje chlapce ve věku od 6 do 14 let, pečlivě vybrané z plovdivských škol. Má za sebou víc než tisíc koncertů v Bulharsku a zahraničí (Itálie, Francie, Belgie, Holandsko, Španělsko, Portugalsko, Německo, Polsko, Česká republika, Maďarsko, Turecko, Řecko, Rusko, Ukrajina, Makedonie). Účastní se mnoha národních hudebních událostí, jako jsou např. Mezinárodní hudební festival Varnenské léto, Panorama bulharského sborového umění v Sofii, mezinárodní pravoslavný hudební festival v Sofii či Operní, operetní a baletní festival v Plovdivu. Koncertoval společně se symfonickými, komorními, dechovými i jazzovými orchestry a skupinami a podílel se na takových operách, jako jsou Tosca, Carmen, Carmina Burana aj. Z mezinárodních sborových soutěží si přivezl řadu ocenění, např. první ceny z francouzského Nantes (1985), turecké Ankary (1998), Moskvy (2002) či cenu Günthera Erdmanna za nejlepší interpretaci moderní sborové písně z německého Halle (2001). 
    Za vysokou uměleckou úroveň si sbor vysloužil řadu ocenění jak od města Plovdiv, tak od Unie bulharských hudebníků a tanečníků, včetně jejich nejvyšší ceny – Křišťálové lyry (2011). 
    Repertoár sboru je velmi pestrý. Zahrnuje klasické i moderní sborové písně, kantáty a oratoria bulharských i zahraničních skladatelů, úpravy bulharských lidových písní, pravoslavnou hudbu aj. 
    Chlapecký sbor Stefky Blagoevové vystoupí na ZpívejFestu v premiéře jako první zástupce bulharské sborové scény. 

Sbormistryně: Milka Toledovová 

www.plovdivboyschoir.com