O sborech 2014

Cancioneta Praga (Praha, Česká republika)

    Cancioneta Praga je ženský pěvecký sbor, který vznikl v roce 2010 z iniciativy sbormistra Lukáše Jindřicha. Členkami jsou zpěvačky, které dříve působily ve výběrových, převážně pražských sborech (Bambini di Praga, Radost Praha a další).
    Repertoár souboru je velmi obsáhlý a rozmanitý. Zahrnuje duchovní a světské skladby od starých  mistrů až po hudbu 20. století, lidové písně z celého světa i vánoční koledy Evropy a Ameriky zpívané v originálních jazycích, nechybí samozřejmě ani lidové písně z Čech, Moravy a Slezska. Sbor však dokáže interpretovat i odlišné hudební styly, jako např. pop-music. Pro svůj široký záběr je Cancioneta Praga zvána k zahajování významných mezinárodních festivalů, jako např. Young Prague, Praga Cantat aj. Ve výjimečných případech je sbor rozšířen o mužské hlasy.
    Vedle samostatných koncertů spolupracuje Cancioneta Praga s významnými českými soubory, orchestry a umělci (např. PKF – Prague Philharmonia, Musica Bohemica, Ústřední hudba Armády ČR, harfenistka Jana Boušková, kytarový virtuos Lubomír Brabec, klavírista Lukáš Klánský, skladatelé Jaroslav Krček a Martin Hendrych, dirigenti Marek Šedivý, Jan Kučera, Vojtěch Spurný, Jakub Martinec, kapela Chinaski), natáčí pro televizi i rozhlas. Na svém kontě má i dvě nahraná CD - Kouzelné Vánoce a The Gospel Train Is Coming.
    Během svého působení na hudebním poli vyhrála Cancioneta Praga dva mezinárodní hudební festivaly. Ze španělského Malgrat de Mar si v roce 2010 přivezla Cenu publika pro nejoblíbenější sbor festivalu a trofej za absolutní festivalové vítězství, stejného úspěchu dosáhla i v únoru 2012, kdy se stala absolutním vítězem mezinárodního festivalu soudobé sborové hudby Canti veris Praga 2012. V září 2011 absolvoval sbor velmi úspěšné čtyřdenní turné v Německu.
    Patrony sboru jsou bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslava Němcová, sbormistr Miroslav Košler a dirigent Jakub Hrůša.
    Sbormistr Lukáš Jindřich již ve Vyškově dirigoval Bambini di Praga, ženský pěvecký sbor Cancioneta Praga však přivítáme na ZpívejFestu poprvé, aby zahájil jeho 8. ročník.

www.cancionetapraga.cz

 

Koncert Základních uměleckých škol

ZUŠ VYŠKOV (Česká republika), ZUŠ FERKA ŠPÁNIHO V ŽILINĚ (Slovensko), ZUŠ JANA VLAŠIMSKÉHO VE VIROVITICI (Chorvatsko)

    Koncert v rámci Projektu tří ZUŠ je vyvrcholením mezinárodní spolupráce základních uměleckých škol – Základní umělecké školy Ferka Špániho ze Žiliny (Slovensko), Základní umělecké školy Jana Vlašimského z Virovitice (Chorvatsko) a Základní umělecké školy ve Vyškově, která je organizátorem prvního ročníku mezinárodního projektu. Společný koncert je ukončením týdenního hudebního soustředění v rekreačním objektu Vyhlídka v Blansku, které mimo přípravy na koncert přineslo prostor na uskutečnění zážitkových aktivit a prohloubení přátelství mezi jejich žáky a učiteli.
    Celý koncert je postaven na souhře žáků partnerských škol, každá provedená skladba naplňuje hlavní cíl mezinárodní spolupráce, kterým je obsazení hudebních partů vždy žáky z jiné školy. Tím je naplněna hlavní myšlenka koncertu: „Hudba spojuje národy“.
    Vyškovští i chorvatští muzikanti na ZpívejFestu již účinkovali, hudebníci ze Žiliny zahrají na festivalu poprvé.

www.zusvy.cz
www.spanihozus.sk
www.vlasimsky.hr

 

Dětský pěvecký sbor Motýlek (Vyškov, Česká republika)

    Dětský pěvecký sbor Motýlek vznikl v roce 2003 při Hudební škole AM ve Vyškově. Od roku 2010, kdy došlo k výrazné generační výměně zpěváků, sbor spolupracuje se ZŠ Vyškov, Nádražní 5. V současné době má 40 členů s průměrným věkem 12 až 13 let. 
    Repertoár sboru zahrnuje skladby staré duchovní hudby, renesance, baroka, romantismu i skladby soudobých autorů. V posledních dvou letech se Motýlek zaměřuje na úpravy a provedení lidových písní, zejména ve spolupráci s Antonínem Tučapským. 
    Motýlek se pravidelně účastní soutěží pěveckých sborů Svátky písní a Musica Religiosa v Olomouci a soutěžních přehlídek sborů v Jihomoravském kraji. Na jaře letošního roku získal zlaté pásmo s postupem na celostátní přehlídku do Uničova, kde od porotců obdržel zvláštní cenu za provedení skladby Fašank. Od vzniku po dnešek se sbor zúčastnil několika zahraničních festivalů a koncertů (Chorvatsko, Itálie)a zazpíval v mnoha českých a moravských městech a obcích. Zejména touto činností a výsledky se sbor snaží reprezentovat město Vyškov, které sbor v posledních letech podporuje. 
    Motýlek je hostitelským sborem festivalu ZpívejFest a účastní se všech jeho ročníků. 

www.dpsmotylek.webnode.cz

 

Studentský pěvecký sbor Re-canto (Vyškov, Česká republika)

    Studentský pěvecký sbor Re-canto byl založen v lednu 2010. Vznikl přirozenou cestou na základě vývoje sborového života ve Vyškově a stal se nedílnou součástí "vyškovského sborového řetězu". Většina ze zakládajících členů vzešla z dětského pěveckého sboru Motýlek při Hudební škole AM. Od počátku sbor vede umělecký vedoucí Aleš Musil. 
    V současné době má Re-canto 18 členů a dalším zájemcům o sborový zpěv jsou dveře dokořán otevřeny. Činnost sboru se zaměřuje na pořádání vánočních hudebních recitálů a účast na sborových soutěžích, čímž reprezentuje město Vyškov. Zlaté medaile si zpěváci odvezli ze soutěžní přehlídky sborů Jihomoravského kraje, a to včetně postupu na Opavia Cantat na podzim 2012. Hlavní cenu, včetně zvláštní ceny za provedení povinné skladby, získali na Festivalu Antonína Tučapského (2011). K dalším úspěchům patří stříbrné medaile z prestižních soutěží Praga Cantat (2011), Chrám i tvrz Vsetín (2010) či Musica Religiosa Olomouc (2013). Za svoji krátkou historii sbor zazpíval také v partnerském městě Jaroslaw v Polsku a připravuje provedení koncertních recitálů na Slovensku, v Itálii a Maďarsku.
    Studentský pěvecký sbor Re-canto patří k hostitelským sborům festivalu a na letošním ZpívejFestu vystoupí potřetí. 

www.re-canto.cz

 

Dětský pěvecký sbor Szivárvány (Debrecín, Maďarsko)

    Dětský pěvecký sbor Szivárvány (česky Duha) funguje při Základní škole sv. Efréma v Debrecínu. V této škole následují Kodályho názory a věří, že období věku dítěte od 3 do 7 let je pro jeho hudební rozvoj nejdůležitější. Proto zde již několik desítek let funguje přípravka, která děti připravuje na výuku ve speciálních hudebních třídách.
    V první třídě se žáci vedle tradiční dětských her a písní učí základům psaní a čtení hudby podle Kodályho učebnic, začínají hrát na flétnu. Ve druhé třídě se seznamují s hudební abecedou a tajemstvím hudební teorie. Nástrojová výuka dětí začíná v 8 až 9 letech na Hudební škole Zoltána Kodályho.
    K dětskému sboru Szivárvány se děti připojují ve druhé třídě. Tradičně sbor připravuje vánoční koncerty a vystoupení na konci školního roku. Každoročně vystupuje na koncertě „Zpívající mládež“.
    Repertoár souboru zahrnuje lidové písně, ale také široké pásmo hudební tvorby od gregoriánských zpěvů až po díla 20. století. Z úspěchů sboru z posledních let lze jmenovat zlaté pásmo z Kodályho soutěže maďarských sborů (2006, 2012), stříbrné pásmo z mezinárodní soutěže v Olomouci (2002), či cena festivalu, zvláštní cena a cena publika ze soutěže v maďarském městě Mezőtúr (1998, 2000, 2002, 2005).
    Vedoucí a sbormistryní je Gabriella Deli, která je bývalou žákyní ZŠ sv. Efréma. Již 25 let vede třídy hudební přípravky a ve své pedagogické práci klade zvláštní důraz na seznamování dětí s kořeny maďarské kultury prostřednictvím lidových písní, tradičních dětských her a lidových zvyků.  
    Po účinkování dětí z Kecskemétu, Nyíregyházy a Miskolce zazpívá Szivárvány z Debrecínu na ZpívejFestu jako další zástupce maďarského sborového zpěvu.

www.efrem.hu

 

Dětský pěvecký sbor Pro Musica - Magnólia (Michalovce, Slovensko)

    Dětský pěvecký sbor Pro Musica - Magnólia působí od roku 1998 při Základní umělecké škole v Michalovcích. Ve sboru pracuje přes 100 dětí ve třech odděleních. V koncertním sboru zpívá asi 60 dětí ve věku 10 až 17 let. Součástí dětského pěveckého sboru Pro Musica – Magnólia jsou i jeho dvě přípravná oddělení s přibližně 50 dětmi ve věku 5 až 10 roků. Korepetitory sboru jsou Magdaléna Mirossayová a Ján Skyba. Zakladatelkou, uměleckou vedoucí a dirigentkou sboru je Viera Džoganová. Její asistentkou a vedoucí přípravných sborů je Mária Šabáková.
    Dětský pěvecký sbor účinkoval na koncertech, festivalech a soutěžích v mnoha státech Evropy a v zámoří – v Belgii, Velké Británii, Turecku, Švýcarsku, Španělsku, Řecku, Maďarsku, Česku, Finsku a na opakovaném turné ve 13 státech Mexika. Během své existence získal soubor celou řadu předních umístění a ocenění z domácích, ale i světových soutěží. Nejvíc si cení dvojnásobného vítězství na mezinárodní soutěži v Olomouci, 1. a 3. ceny z mezinárodní soutěže v Anglii, 1. ceny CUM LAUDE z Neerpeltu. Ze své poslední soutěže, Tours ve Francii, přivezl 3. cenu.
    V roce 2001 Pro Musica rozšířila svou činnost o folklorní tance a zpěvy. Navzdory krátké existenci dosáhl folklorní soubor výrazného úspěchu ještě téhož roku na soutěži folklorních tanců v britském Llangollenu, kde se umístil na 4. místě. V roce 2009 si z téže soutěže odvezl první místo v kategorii Choreografie folklorních tanců.
    Sbor vystoupil za velkého ohlasu publika na ZpívejFestu již třikrát, letos se do Vyškova vrací po pětileté pauze.

www.talentovanedeti.sk

 

Ondrášek Novojičínský sbor ZUŠ (Nový Jičín, Česká republika)

    Ondrášek Novojičínský sbor ZUŠ byl založen v roce 1967 profesorem Václavem Ptáčkem, zahajuje tedy již svou 48. sezónu. Činnost souboru je neuvěřitelně bohatá. Hlavní důraz je kladen na hudebně-estetickou složku výchovy dětí. Nejdůležitějším posláním sboru je tudíž činnost koncertní. Ročně se Ondrášci představí posluchačům na přibližně čtyřiceti koncertech jak doma, tak v zahraničí.
    Ondrášek se během uplynulých let zařadil mezi nejúspěšnější sborová tělesa v České republice. Pravidelně si přiváží ocenění ze zahraničních soutěží a festivalů, spolupracuje s předními domácími umělci, hudebními skladateli a orchestry. Je laureátem mnoha prestižních festivalů (Arezzo, Montreux, Neerpelt, Cork, Bratislava a další) a vyhledávaným koncertním tělesem ve své zemi. K jeho posledním významným úspěchům patří cena Grand Prix z Bratislavy (2012) a zlaté pásmo z Mezinárodního festivalu adventní a vánoční hudby v Praze (2013). Získal také titul Sbor roku (2008).
    V nedávné době podnikl sbor mimo jiné velké evropské turné (Francie, Portugalsko, Španělsko, Itálie) a letos v červnu Ondrášci vycestovali do USA, kde se stali vítězi mezinárodního festivalu Serenade! Washington, D.C.
    Repertoár sboru zahrnuje pestrou šíři hudební literatury od renesance až po současné sborové trendy. Uměleckým vedoucím a sbormistrem je Josef Zajíček.
    Novojičínský Ondrášek se na vyškovském ZpívejFestu představí poprvé.

www.ondraseknj.cz

 

Sbor Lessingova gymnázia (Döbeln, Německo)

    Sbor Lessingova gymnázia v Döbelnu je kolektiv otevřený všem žákům, kteří rádi zpívají. Jedinou podmínkou je pravidelná docházka. Sbor není pouze volnočasovou aktivitou, ale také částí školního vzdělávacího programu. Uměleckým vedoucím a dirigentem je skladatel a sbormistr Stefan Jänke.
    Základem je radost ze zpívání. V souboru se děti učí místní sborovou tradici, rovněž se věnují současným hudebním trendům. Proto tak koncertní programy zahrnují skladby lidové, kánony, klasická díla, ale také úpravy pečlivě vybíraných skladeb současné populární hudby. Kromě školních představení (vánoční a jarní koncerty, školní akce) je sbor aktivní také v Döbelnu a mimo něj.
    Sbor Lessingova gymnázia z partnerského města Döbeln zavítá na vyškovský festival podruhé.

www.lgd.de