O sborech 2016

Český chlapecký sbor (Hradec Králové, Česká republika)

ČESKÝ CHLAPECKÝ SBOR z Hradce Králové navazuje na tradici chlapeckého sborového zpěvu na českém území, která začala ve 13. století v Praze v katedrále sv. Víta, pokračovala u brněnských Modráčků se slavným členem Leošem Janáčkem a v novodobé historii pak chlapeckým sborem založeným v Hradci Králové manžely Jiřím a Květou Skopalovými v roce 1982. U zrodu stáli v roce 2010 manželé Jennifer a Jakub Martincovi, zakládající umělecký vedoucí Jakub Martinec v současné době působí jako vedoucí sborových studií a odborný asistent na Memorial University v Kanadě. Hostujícím sbormistrem je Lukáš Jindřich. V organizaci zpívá 70 chlapců ve věku od 4 do 21 let, součástí sboru je také přípravné oddělení Zpěváček, které vede zkušená pedagožka a sbormistryně Simona Hlavatá. Klavíristou sboru je Martin Fišl.

Český chlapecký sbor natočil dvě CD, která byla kritikou vysoce oceněna, absolvoval řadu koncertních turné po Severní Americe i zemích Evropy, vystupoval mj. jako zvláštní host na Výroční konferenci amerických sbormistrů NC ACDA v Madisonu. Pro domácí publikum sbor každoročně připravuje koncertní cyklus Královéhradecká zastavení Českého chlapeckého sboru.

Český chlapecký sbor z Hradce Králové je ceněn pro svoji stabilní a charakteristickou zvukovou kvalitu, která je dána především důrazem na jednotnou hlasovou výchovu. Mladí hudební velvyslanci České republiky rozdávají radost ze zpěvu a hudby publiku po celém světě.              

Sbormistr Lukáš Jindřich již ve Vyškově dirigoval Bambini di Praga a ženský pěvecký sbor Cancioneta Praga. Letos se vrací s chlapci z Hradce Králové, aby zahájili 9. ročník ZpívejFestu.

Sbormistr: Lukáš Jindřich

Klavírní doprovod: Martin Fišl

www.chlapeckysbor.cz

 

Dětský pěvecký sbor Motýlek (Vyškov, Česká republika)

DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR MOTÝLEK vznikl v roce 2003 při Hudební škole AM ve Vyškově. Od roku 2010, kdy došlo k výrazné generační výměně zpěváků, sbor spolupracuje s vyškovskou Základní školou Nádražní 5. V současné době má více než 40 členů s průměrným věkem 12 až 13 let.

Repertoár souboru zahrnuje skladby staré duchovní hudby, renesance, baroka, romantismu i skladby soudobých autorů. V posledních letech se Motýlek zaměřuje na úpravy a provedení lidových písní, zejména pak z pera skladatele Antonína Tučapského.

Motýlek se pravidelně účastní soutěží pěveckých sborů (Svátky písní, Musica Religiosa) a soutěžních přehlídek sborů v Jihomoravském kraji. Několikrát postoupil na celostátní sborovou přehlídku v Uničově, kde od porotců obdržel zvláštní cenu za provedení skladeb Fašank (2012) a Brusič mráz (2015). Sbor také často vyjíždí do zahraničí, ať už na koncertní turné (Německo, Itálie) nebo na festivaly, kde se mu opakovaně daří uspět (stříbrné pásmo na Festivalu adventní hudby ve Varšavě, zvláštní ocenění na festivalu Alba Regia v maďarském Székesfehérváru). Nedílnou součást sborového života tvoří i vystoupení v mnoha českých a moravských městech a obcích. Zejména touto činností a svými výsledky se sbor snaží reprezentovat město Vyškov, které ho v posledních letech podporuje.

Zakladatelem a také současným sbormistrem je Aleš Musil, s Motýlky dále pracuje hlasová poradkyně Aneta Surková a korepetitor Dalimil Ševčík.

Motýlek je hostitelským sborem a pravidelným účastníkem ZpívejFestu.

Sbormistr: Aleš Musil

Klavírní doprovod: Dalimil Ševčík

www.hudebniskola-am.cz

 

Dívčí sbor Gymnázia Celje - Center (Celje, Slovinsko)

DÍVČÍ SBOR GYMNÁZIA CELJE – CENTER byl založen v roce 1971, má tak dlouhou a bohatou historii. V průběhu pětatřicetileté existence se v jeho vedení vystřídalo několik sbormistrů, od září 2011 sbor vede David Preložnik.

Členkami souboru je přibližně 50 děvčat. Prezentují se na mnoha vystoupeních a vyhrály také několik ocenění na soutěžích nejen ve Slovinsku (Festival mládežnických sborů v Celje, sborové mistrovství v Zagorje), ale i v zahraničí (Neerpelt, Linec, Budapešť, Benátky, Riva del Garda, Varšava, Jersey, Madrid, Praha, Malta, Berlín a další).

Díky svým úspěchům a oceněním se Dívčí sbor Gymnázia Celje – Center řadí k jedněm z nejlepších slovinských i zahraničních sborů. Kromě účastí na národních i mezinárodních soutěžích se sbor pravidelně podílí na školních akcích a účinkuje na koncertech ve Slovinsku i za jeho hranicemi. K pravidelným vystoupením patří každoroční svatomikulášský koncert, vánoční koncert či koncert k výročí založení Gymnázia Celje – Center.

K nejnovějším úspěchům sboru patří loňské vítězství regionální sborové soutěže ve Slovinském Hradci (zlatá medaile s vyznamenáním za 94 získaných bodů), dále děvčata vyhrála v kategorii dívčích sborů na Mezinárodní soutěži dětských a mládežnických sborů ve slovinském městě Zagorje ob Savi (zlatá medaile s vyznamenáním za 92 získaných bodů, dvě zvláštní uznání za nejpřesvědčivější výkon a realizaci).

Dívčí sbor na letošním ZpívejFestu zazpívá v komorním složení 17 zpěvaček. Děvčata jsou již druhým souborem, který do Vyškova přijede z Gymnázia Celje – Center, v roce 2012 jsme na festivalu slyšeli chlapeckou vokální skupinu FaVoza.

Sbormistr: David Preložnik

Klavírní a varhanní doprovod: Metoda Kink

www.gcc.si

 

Sbor Lessingova gymnázia (Döbeln, Německo)

SBOR LESSINGOVA GYMNÁZIA v Döbelnu je kolektiv otevřený všem žákům, kteří rádi zpívají. Jedinou podmínkou je pravidelná docházka. Sbor není pouze volnočasovou aktivitou, ale také částí školního vzdělávacího programu. Uměleckým vedoucím a dirigentem je skladatel a sbormistr Stefan Jänke.

Základem je radost ze zpívání. V souboru se děti učí místní sborovou tradici, rovněž se věnují současným hudebním trendům. Proto tak koncertní programy zahrnují skladby lidové, kánony, klasická díla, ale také úpravy pečlivě vybíraných skladeb současné populární hudby. Kromě školních představení (vánoční a jarní koncerty, školní akce) je sbor aktivní také v Döbelnu a mimo něj.

Sbor Lessingova gymnázia z partnerského města Döbeln zavítá na vyškovský festival potřetí.

Sbormistr: Stefan Jänke

www.lgd.de

 

Pěvecký sbor Gymnázia Zoltána Kodálye (Székesfehérvár, Maďarsko)

PĚVECKÝ SBOR GYMNÁZIA ZOLTÁNA KODÁLYE byl založen v roce 2001 v maďarském Székesfehérváru a sdružuje zpěváky ze tříd Gymnázia Zoltána Kodálye. Sbor má okolo 50 členů ve věku 14 až 18 let.

Sborové zpívání dává dětem příležitost nastudovat hodnotné skladby, přednést je publiku, ale také sdílet své znalosti, zkušenosti a lásku k hudbě. Repertoár je rozsáhlý, obsahuje jak klasická díla, tak moderní hudbu.

Sbor má za sebou mnoho úspěšných vystoupení. Kromě koncertů konaných v Maďarsku se zúčastňuje mnoha mezinárodních akcí. Vystupují např. v Galantě na Slovensku (každoročně), na Festivalu středověké hudby ve Finsku (v r. 2006), festivalu sakrální hudby Musica Sacra v Římě (v r. 2011, stříbrné pásmo). Soubor byl několikrát oceněn zlatou medailí a byl několikrát ohodnocen jako „Sbor roku“.

Po účastnících festivalu z měst Nyíregyháza, Miskolc, Debrecín a Kecskemét je Székesfehérvár již pátým maďarským městem, které vyšle své talentované děti na vyškovský ZpívejFest.

Sbormistr: Imre Kneifel

www.kodaly-szfvar.sulinet.hu

 

Dívčí sbor Aurin (Kecskemét, Maďarsko)

DÍVČÍ SBOR AURIN vznikl v září roku 1998 v maďarském Kecskemétu. Členkami se staly zpěvačky starší 14 let z dětského sboru Miraculum při Základní škole Zoltána Kodálye. Zakladatelem a sbormistrem je László Durányik. Cílem dívčího sboru je přirozeně se začlenit a doplnit strukturu dětských a mládežnických sborů v Maďarsku.

Aurin úspěšně koncertuje doma i v zahraničí, účastní se sborových soutěží a pořizuje kvalitní hudební nahrávky. Sbor hraje aktivní roli v kulturním životě Kecskemétu, rodném městě světoznámého skladatele Zoltána Kodálye, a rovněž ho dobře reprezentuje ve světě.

Sbor Aurin se úspěšně účastnil mnoha národních a mezinárodních soutěží a festivalů, z nichž si přivezl na dvě desítky prvních cen. K nejcennějším úspěchům patří první ceny z mezinárodní soutěže v britském Llangollenu (2005), ze Světových sborových her v čínském Xiamenu (2006), z maďarských sborových soutěží Zoltána Kodálye v letech 2006 a 2009 nebo z polských festivalů Varsovia Cantat (Varšava, 2007) a Adventního a vánočního festivalu v Krakově (2010).

Repertoár sboru sahá od renesanční hudby k moderním dílům 20. století. Zvláštní důraz klade na Bartókovy, Kocsárovy, Gyöngyösiho a samozřejmě Kodályho práce.

Dívčí sbor Aurin vystupuje na ZpívejFestu potřetí. Zastupuje maďarskou sborovou scénu, která se ve Vyškově opakovaně setkává s vřelým přijetím publika.

Sbormistr: László Durányik

Klavírní doprovod: Anna Heibl

www.aurin-choir.hu